Kvalitet och Miljö

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer när det gäller kvalitet och miljöpåverkan, de skall även arbeta med uppföljningar av eget arbete, för att nå högre krav på kvalitet. Läs mer om hur Aktiv Servicepartner arbetar kring miljö och kvalitet här!