Som etablerat städföretag så innehar Aktiv Servicepartner även PRYL* och SRY** certifikat, dessa certifikat säkerhetsställer kvaliteten på vår städning. PRYL och SRY certifikaten är de mest kvalitativa städcertifikat man kan ha inom städbranschen idag. Läs mer om Boragos certifikat här!

Förklaring till PRYL städcertifikat

*PRYL är en mycket omfattande städutbildning som ger städföretaget en gedigen grund att stå på. PRYL tar upp saker som rätt val av kemiska produkter till skötsel av olika material.

PRYL Kravspecifikation

 1. Terminologi
 2. Kemiska begrepp och pH-skalan
 3. Grunder städning
 4. Moppteknik
 5. Hygien
 6. Kemiska produkter
 7. Städmaterial
 8. Arbetsplanering
 9. Service & kvalitet
 10. Praktisk golvvård
 11. Redskap och maskiner
 12. Säkerhet och skydd
 13. Miljö
 14. Entréer
 15. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö

Förklaring till SRY städcertifikat

**SRY städutbildning är till för dig som arbetar inom städyrket och som vill skaffa dig kunskaper för professionell städservice. Testresultatet för SRY inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Kursinnehåll för SRY

 1. Service och kvalitet
 2. Organisation och ekonomi
 3. Gruppen och psykosocial arbetsmiljö
 4. Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
 5. Städningens grunder
 6. Redskap och maskiner
 7. Städmetoder
 8. Golv- och inredningsmaterial


Mål & Syfte för SRY

 1. Ökade kunskaper inom städteknik
 2. Högre yrkesstolthet
 3. Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
 4. Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv