Aktiv Servicepartner i Skandinavien AB har ett upprättat ledningssystem som följer kraven för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.