Aktiv Servicepartners tjänster motsvarar samhällets och våra kunders miljökrav. Vi arbetar ständigt för minskad miljöbelastning samt lägre energiförbrukning. Vårt kvalitets- och miljöarbete bygger på ansvar, kompetens och engagemang.

Vi tar ansvar för vårt kvalitetsarbete

Genom en systematisk kunskapsutveckling hos våra medarbetare kan Aktiv Servicepartner erbjuda tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Våra kompetenta medarbetare är medvetna om att de ska bidra till minskning av kundernas och företagets miljöbelastning. Vi tar ansvar för vårt kvalitetsarbete vilket bidrar till hög säkerhet vid utförande av våra tjänster och, som följd, skapar ett starkt förtroende hos våra kunder.

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer när det gäller kvalitet och miljöpåverkan, de skall även arbeta med uppföljningar av eget arbete, för att nå högre krav på kvalitet.

MILJÖPLAN

Vår erfarenhet och engagemang för Dig som beställare och kund borgar för ett gott resultat. Vi strävar efter att överträffa Dina förväntningar!

  1. Företaget har ett aktivt miljöarbete som syftar till att minska miljöpåverkan och förebygga ohälsa.
  2. Grundkrav är uppfyllelse av lagar, förordningar och anvisningar.
  3. Materialanvändningen skall ske i beaktande av miljöaspekter.
  4. Källsortering av avfall.
  5. Alla medarbetare ansvarar för att miljökraven fylls.
  6. Miljöledning och miljöarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.